Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Kỳ vé tiếp theo
00 phút
00 giây

img Trực tiếp kết quả quay số Keno

Kỳ vé #
Thứ ba, ngày
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
wait keno
Chẵn ()
Lẻ ()
Lớn ()
Nhỏ ()

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199192
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:48
04
14
16
17
20
24
28
36
43
46
47
53
55
56
57
64
66
71
77
78
Chẵn (12)
Lẻ (8)
Lớn (12)
Nhỏ (8)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199191
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:40
03
04
06
07
09
16
21
26
29
36
37
44
50
58
59
60
61
63
78
80
Chẵn (11)
Lẻ (9)
Lớn (9)
Nhỏ (11)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199190
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:32
04
07
10
15
17
19
21
24
27
33
34
40
41
42
43
45
55
61
69
79
Chẵn (6)
Lẻ (14)
Lớn (8)
Nhỏ (12)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199189
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:24
11
12
20
23
24
28
31
33
36
37
45
46
48
51
57
59
62
68
70
76
Chẵn (11)
Lẻ (9)
Lớn (10)
Nhỏ (10)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199188
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:16
02
05
10
11
15
17
20
24
35
41
43
44
47
50
54
56
62
65
66
78
Chẵn (11)
Lẻ (9)
Lớn (11)
Nhỏ (9)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199187
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:08
01
07
10
11
19
27
28
32
35
42
47
52
55
62
68
69
74
75
76
78
Chẵn (10)
Lẻ (10)
Lớn (11)
Nhỏ (9)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199186
Thứ ba, ngày 25/06/2024 16:00
01
12
13
18
19
21
22
24
25
27
40
49
50
51
54
65
70
75
76
77
Chẵn (9)
Lẻ (11)
Lớn (9)
Nhỏ (11)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199185
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:52
01
05
07
13
18
24
40
45
46
47
48
49
50
51
58
63
64
65
67
78
Chẵn (9)
Lẻ (11)
Lớn (13)
Nhỏ (7)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199184
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:44
01
03
05
12
17
19
20
26
34
37
44
49
50
51
54
55
63
64
76
77
Chẵn (9)
Lẻ (11)
Lớn (10)
Nhỏ (10)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199183
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:36
09
11
18
20
22
27
29
33
36
37
47
51
52
54
56
58
64
66
71
75
Chẵn (10)
Lẻ (10)
Lớn (10)
Nhỏ (10)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199182
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:28
01
03
10
12
14
18
20
25
28
31
34
35
39
45
47
49
52
71
73
76
Chẵn (9)
Lẻ (11)
Lớn (7)
Nhỏ (13)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199181
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:20
01
14
16
18
19
21
30
32
38
48
50
57
59
61
65
68
69
72
73
77
Chẵn (10)
Lẻ (10)
Lớn (11)
Nhỏ (9)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199180
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:12
09
13
15
16
19
29
30
32
34
36
37
47
48
52
55
58
65
70
72
77
Chẵn (10)
Lẻ (10)
Lớn (9)
Nhỏ (11)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199179
Thứ ba, ngày 25/06/2024 15:04
03
04
09
14
17
20
25
26
30
31
35
37
52
53
56
59
62
65
67
80
Chẵn (9)
Lẻ (11)
Lớn (8)
Nhỏ (12)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199178
Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:56
05
10
15
16
19
26
33
40
41
49
52
57
61
62
67
69
70
71
72
79
Chẵn (8)
Lẻ (12)
Lớn (12)
Nhỏ (8)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199177
Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:48
02
10
15
22
24
25
27
29
34
35
42
44
47
50
61
63
68
73
77
78
Chẵn (10)
Lẻ (10)
Lớn (10)
Nhỏ (10)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199176
Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:40
03
05
06
07
09
15
16
23
24
25
27
30
31
41
45
57
70
74
75
80
Chẵn (7)
Lẻ (13)
Lớn (7)
Nhỏ (13)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199175
Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:32
05
09
12
14
16
17
20
32
35
36
37
39
42
46
58
68
75
77
78
80
Chẵn (12)
Lẻ (8)
Lớn (8)
Nhỏ (12)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199174
Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:24
01
05
07
10
12
21
25
26
29
35
38
39
47
53
56
59
72
74
75
80
Chẵn (8)
Lẻ (12)
Lớn (8)
Nhỏ (12)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

img Kết quả quay số Keno

Kỳ vé #199173
Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:16
03
04
05
08
17
19
22
25
33
39
41
45
47
48
55
60
62
68
70
79
Chẵn (8)
Lẻ (12)
Lớn (10)
Nhỏ (10)
 • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
 • Quay số mở thưởng mỗi 5 phút

Giới thiệu về Xổ số Điện toán Keno

1. Cơ cấu giải thưởng cho cách chơi cơ bản

a. Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b. Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 VNĐ cụ thể như sau:

Bạn chơi bao nhiêu số
Bạn trùng bao nhiêu số
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 2 Tỷ
9 150 tr 800 triệu
8 8 triệu 12 triệu 200 triệu
7 710.000 1,5 triệu 5 triệu 40 triệu
6 80.000 150.000 500.000 1,2 triệu 12,5 triệu
5 20.000 30.000 50.000 100.000 450.000 4,4 triệu
4 10.000 10.000 20.000 40.000 150.000 400.000
3 10.000 10.000 10.000 50.000 200.000
2 10.000 20.000 90.000
1 20.000
0 10.000 10.000 10.000

Keno không giới hạn số tiền đặt cược tuy nhiên có giới hạn số tiền trả thưởng cho bậc 8, 9 và 10 trong 1 kỳ quay. Cụ thể số tiền trả thưởng cho bậc 8 trùng 8 số, bậc 9 trùng 9 số, bậc 10 trùng 10 số cho mỗi kỳ sẽ không vượt quá 10 tỷ VNĐ.

- Đối với bậc 8:

+ Nếu trong một kỳ quay có từ dưới 50 bộ bậc 8 trùng 8 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 200 triệu VNĐ

+ Nếu trong một kỳ quay có trên 50 bộ số bậc 8 trùng 8 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 10 tỷ VNĐ chia cho số lượng bộ số trúng.

- Đối với bậc 9:

+ Nếu trong một kỳ quay có từ dưới 12 bộ bậc 9 trùng 9 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 800 triệu VNĐ

+ Nếu trong một kỳ quay có trên 12 bộ số bậc 9 trùng 9 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 10 tỷ VNĐ chia cho số lượng bộ số trúng.

- Đối với bậc 10:

+ Nếu trong một kỳ quay có từ dưới 5 bộ bậc 10 trùng 10 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 02 tỷ VNĐ

+ Nếu trong một kỳ quay có trên 5 bộ số bậc 10 trùng 10 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 10 tỷ VNĐ chia cho số lượng bộ số trúng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung

a. Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

Cách chơi bổ sung Lớn/Nhỏ Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(VNĐ)
Lớn
Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 26.000
11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 10.000
Hòa Lớn Nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 26.000
Nhỏ
11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 10.000
Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 26.000
Cách chơi bổ sung Chẵn/Lẻ Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(VNĐ)
Chẵn
Từ 15 số trở lên là số chẵn 200.000
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000
Chẵn 11-12 11 hoặc 12 số là số chẵn 20.000
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ 20.000
Lẻ 11-12 11 hoặc 12 số là số lẻ 20.000
Lẻ
13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000
Từ 15 số trở lên là số lẻ 200.000

b. Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 VNĐ cụ thể như sau

 • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
 • Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 VNĐ) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
 • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
experience
Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất
experience
Soi cầu bạch thủ, cầu lật, thống kê keno, lô gan, thống kê đầu đuôi....Thống kê xác suất kết quả xổ số ba miền, Vietlot hôm nay và các ngày trước đó để dự đoán con số chính xác ngày hôm sau
experience
Quay thử KQXS sử dụng các thuật toán điện tử để đưa các bộ số ngẫu nhiên may mắn dễ trúng nhất ngày hôm nay hoặc ngày mai
experience
Tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy, giải mã 2000+ giấc mộng chiêm bao. Sổ mơ lô đề đầy đủ và chi tiết giúp bạn giải mã giấc mơ chuẩn xác nhất để lựa chọn con số may mắn

Tin tức

Dự đoán kết quả xổ số hôm nay

Giải thưởng Jackpot Mega 6/45 100 tỷ đồng ngày 1/3 bị chia đôi

Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
729 lượt xem
0 Bình luận
4.9
11/05/2023

Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ là ai? ở đâu?

Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
839 lượt xem
0 Bình luận
4.7
12/05/2023

Đề xuất tăng thuế người trúng thưởng có thật không? Tăng bao nhiêu?

Người dân hoang mang về đề xuất tăng thuế người trúng thưởng. Khi nào bắt đầu thực hiện tăng thuế? Mức tăng thuế là bao nhiêu? Theo thông tin Bộ Tư Pháp,...
905 lượt xem
0 Bình luận
4.6
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo